رد کردن لینک ها

خدمات حمل نقل بار

آژانس بار هوایی سیمرغ آبی آسمان پاسارگاد
آدرس: تهران، فرودگاه بین المللی مهر آباد، ترمینال3 “جنب خدمات بار ایران ایر”
تلفن: 44690125 – 44690124 – 44440112
موبایل: 09122000374
وزن بار (کیلوگرم) نرخ از تهران به کیش (ریال) نرخ از مشهد به کیش (ريال)
100 31,000 35,000
250 29,000 32,000
500 26,000 29,000
1000 25,000 27,000
بیشتر از  1000 کیلوگرم 23,000 25,000

بازگشت به بالای صفحه